Complete Definition of "peace"

English

rank|army|horse|send|568|peace|glad|hair|ran

Etymology
Middle English, from Old French pais, compare French paix

Pronunciation
AHD|pÄs, IPA|/piËs/, SAMPA|/pi:s/
audio|en-us-peace.ogg|Audio (US)

Homophones
piece

Noun
en-noun|-

  1. A state of tranquility, quiet, and harmony, e.g., a state free from civil disturbance.
  2. A state free of oppressive and unpleasant thoughts and emotions.

#: That will give me some peace of mind.

  1. Harmony in personal relations.
  2. A state free of war, in particular war between different countries.

Antonyms
disruption
war

Related terms
peaceable
peaceful
peace-loving
peacemaker
peace of mind
peace offering

Translations
trans-top|tranquility, quiet, harmony
Afrikaans: kalmte, stilte, harmonie, vreedsaamheid, rustigheid
Amharic: á°á³á (selam)
Arabic: ARchar|ÙدÙØ¡ (hudÅ«â) m
Aramaic:
Bosnian: t-|bs|mir|m
Chinese: å¹³é, å¹³é (píngjìng, tranquility, quiet); æ²»å® (zhìâÄn, free from civil disturbance)
Croatian: t-|hr|mir|m
Czech: t-|cs|pokoj|m
Dutch: t+|nl|rust|f
Esperanto: t-|eo|paco|xs=Esperanto
Finnish: t+|fi|rauha, t+|fi|hiljaisuus
German: t+|de|Ruhe|f
Ancient Greek: εἰÏήνη f*Greek: t|el|ειÏήνη|f|sc=Grek (eiríni)
Greek: t|el|ειÏήνη|f|sc=Grek (eiríni)
Hindi: शाà¤à¤¤à¤¿ (Å¡anti) f
Hungarian: t+|hu|nyugalom, t+|hu|összhang
Icelandic: t+|is|friður|m
Italian: t+|it|pace|f
Japanese: å¹³é (ã¸ããã, heisei), å¹³å® (ã¸ããã, heian)
Korean: íì (pyeong-an)
Kurdish: aÅtî f, hastbiyayiÅ, KUchar|ئاشتÛ
Latin: t+|la|pax|f
trans-mid
Latvian: t-|lv|miers|m|xs=Latvian
Norwegian: t+|no|fred|c, t-|no|stillhet|n, t+|no|ro|c
Old English: smyltnes f, stilnes f
Persian: t+|fa|آراÙØ´|trârâmeÅ¡|scFAchar|xs=Persian
Polish: spokój, (pokój obsolete) m
Portuguese: t+|pt|paz|f
Rohingya: cánti
Russian: Ð¼Ð¸Ñ (mir) m, покой (pokój) m, ÑпокойÑÑвие (spokójstvije) n
Serbian:

Slovak: t-|sk|pokoj|m
Slovene: t+|sl|mir|m
Spanish: t+|es|paz|f, t|es|sosiego|m
Swedish: frid c, lugn n, ro c
Telugu: శాà°à°¤à°¿ (SaaMti?)
Turkish: t+|tr|huzur
Urdu: URchar|شاÙØªÛ (Å¡anti) f
Vietnamese: t+|vi|yên á»n|xsVietnamese, t+|vi|trật tá»±|xsVietnamese
Welsh: heddwch, llonydd, llonyddwch
trans-bottom

trans-top|state of mind
Afrikaans: vrede
Amharic: á°á³á (selam)
Arabic: ARchar|ÙدÙØ¡ (hudÅ«â) m
Armenian: Õ­Õ¡Õ²Õ¡Õ²Õ¸ÖÕ©ÕµÕ¸ÖÕ¶ (xaghaghuthyun), West Arm. spelling: Õ­Õ¡Õ²Õ¡Õ²Õ¸ÖÕ©Õ«ÖÕ¶ (xaghaghutâiun)
Chinese: å¹³é, å¹³é (píngjìng)
Czech: t-|cs|klid|m
Esperanto: t-|eo|paco|xs=Esperanto
Finnish: rauha, rauhallisuus
Dutch: rust f, vrede met zichzelf f
German: t+|de|Ruhe|f, t+|de|Frieden|m
Ancient Greek: εἰÏήνη f
Hebrew: t+|he|ש××××|f|trshalva|scHebr
Hungarian: t+|hu|békés, t+|hu|nyugodt
Icelandic: t+|is|friður|m
Italian: t+|it|pace|f
Japanese: å¹³é (ã¸ããã, heisei),å¹³å® (ã¸ããã, heian)
trans-mid
Korean: íì  (pyeongjeong)
Kurdish: t+|ku|aÅtî|f, t+|ku|ئاشتÛ|sc=KUchar
Latin: t+|la|pax|f
Old English: sibb f, smyltnes f
Persian: t+|fa|آراÙØ´|trârâmeÅ¡|scFAchar|xs=Persian
Polish: spokój m
Portuguese: t+|pt|paz|f
Russian: покой m (pokój)
Serbian: cпокоj m, pokoj m
Slovak: t-|sk|pokoj|m
Spanish: t+|es|paz|f
Swedish: sinnesfrid c, sinneslugn n, sinnesro c
Telugu: à°ªà±à°°à°¶à°¾à°à°¤à°¤ (praSAMtata)
Turkish: huzur
Vietnamese: yên tĩnh
Welsh: tawelwch (meddwl)
trans-bottom

trans-top|personal relations
Afrikaans: vreedsaamheid
Arabic: t-|ar|سÙاÙ|m|trsalÄm|scARchar
Armenian: Õ­Õ¡Õ²Õ¡Õ²Õ¸ÖÕ©ÕµÕ¸ÖÕ¶ (xaghaghuthyun), West Arm. spelling: Õ­Õ¡Õ²Õ¡Õ²Õ¸ÖÕ©Õ«ÖÕ¶ (xaghaghutâiun)
Chinese: åç¦ç¸è, åç¦ç¸å¤ (hémù xiÄngchÇ)
Czech: t-|cs|klid|m
Esperanto: t-|eo|paco|xs=Esperanto
Finnish: t+|fi|rauha, t+|fi|harmonia
German: t+|de|Frieden|m
Ancient Greek: εἰÏήνη f
Hungarian: t+|hu|békés
Icelandic: t+|is|friður|m
Italian: t+|it|pace, t+|it|armonia|f
Japanese: åç¦ (ãã¼ã, waboku),åå¹³ (ãã¸ã, wahei)
trans-mid
Korean: í목 (hwamok)
Kurdish: t+|ku|aÅtî|f
Latin: t+|la|pax|f
Old English: seht m|f, geþwærnes|ġeþwǣrnes f
Persian: FAchar|Ø¢Ø´ØªÛ (âšti)
Polish: t+|pl|pokój|m
Russian: Ð¼Ð¸Ñ (mir) m
Slovak: t-|sk|pokoj|m
Spanish: t+|es|paz|f
Swedish: frid c, harmoni c
Turkish: huzur
Vietnamese: hòa bình, hoà bình
Welsh: heddwch
trans-bottom

trans-top|no war
Afrikaans: vrede
Albanian: paqe f
Arabic: t-|ar|سÙاÙ|m|trsalÄm|scARchar
Aramaic:
Armenian: Õ­Õ¡Õ²Õ¡Õ²Õ¸ÖÕ©ÕµÕ¸ÖÕ¶ (xaghaghuthyun), West Arm. spelling: Õ­Õ¡Õ²Õ¡Õ²Õ¸ÖÕ©Õ«ÖÕ¶ (xaghaghutâiun)
Asturian: paz f
Amharic: á°á³á (selam)
Basque: bake
Bosnian: t-|bs|mir|m
Catalan: pau f
Chinese: åå¹³ (hépíng)
Croatian: t-|hr|mir|m
Czech: t+|cs|mír|m
Dutch: vrede f, peis f (archaic)
Esperanto: t-|eo|paco|xs=Esperanto
Finnish: t+|fi|rauha
French: t+|fr|paix
German: t+|de|Frieden|m, t+|de|Friede|m
Ancient Greek: εἰÏήνη f
Greek: t|el|ειÏήνη|f|sc=Grek (eiríni)
Icelandic: t+|is|friður|m, t-|is|friðartími|m
Hebrew: t+|he|ש×××|m|trshalom|scHebr
Hindi: शाà¤à¤¤à¤¿ (Å¡anti) f
Hungarian: t+|hu|béke
trans-mid
Italian: t+|it|pace|f
Japanese: å¹³å (ã¸ãã, heiwa)
Korean: íí (pyeong-hwa)
Kurdish: t+|ku|aÅtî|f, t+|ku|ئاشتÛ|sc=KUchar
Latin: t+|la|pax|f
Latvian: t-|lv|miers|m|xs=Latvian
Old English friþ, griþ
Persian: FAchar|Ø¢Ø´ØªÛ (âšti), FAchar|صÙØ­ (solh)
Polish: t+|pl|pokój|m
Portuguese: t+|pt|paz|f
Romanian: t-|ro|pace|f
Russian: Ð¼Ð¸Ñ (mir) m
Serbian:

Slovak: t-|sk|mier|m
Slovene: t+|sl|mir|m
Spanish: t+|es|paz
Swedish: t+|sv|fred
Turkish: t+|tr|barıÅ, t+|tr|sulh
Urdu: URchar|شاÙØªÛ (Å¡anti) f
Vietnamese: hòa bình, hoà bình
Welsh: heddwch
trans-bottom

Translations to be checked
checktrans

trans-top|Translations to be checked
Abenaki: olakamigenoka
Ajië: ta
Akan: asomdwoe
Alabama: ittimokla
Albanian: page#Albanian|paqe
Algonquin: áá­ áááá±áá (wÄki iÄiwÄpis'i)
Alsatian: fréda
Aramaic: (silha)
Aranda: urnere
Aranés: patz
Avestan: (âxshti), (râma)
Aymara: moxsa kamaña, hacana
Azerbaijani: Ñүлһ (sülh)
Babylonian: (Å¡ul-mu)
Balinese: (shanti)
Baluchi: (sala)
Bambara: hèrè
Barakhinei: (pû)
Bari: yukan
Basaa: nsaÅ
Basque: bake
Belarusian: мÑÑ (mir)
Bemba: mutenden
Bengali: ষানà§à¦¤à¦¿ (ÅÄnti), শানà§à¦¤à¦¿ (Å¡Änti)
Binisaya: kamingaw
Blackfoot: á±á»á±áá±á¨ (innaihtsi'iyi')
Bobo: màkona-kon
Breton: peoc'h m
Bulgarian: Ð¼Ð¸Ñ (mir)
Buli: goom-jigi
Bulu: mvo'e
Burmese: (nyein-jan-ye)
Burushaski: aram
Carolinian: gúnnammwey
Catalan: pau f
Cebuano: kalinaw
Chechen: маÑÐ°Ñ (maÅar)
Cherokee: (nvwhtohiyada), (dohi'yi)
Chewa: mtendere
Cheyenne: nanomonsetotse
Chibemba: mutende
Chichewa: mtendere
Chickasaw: nanna'ayya
Chiluba: ndowe
Choctaw: achukma
Chontal: aylobaha gafuleya
Chukchee: амаÑавкÑвагÑÑгÑн (amaravkevagyrgyn)
Chuuk: kunammwey
Comanche: tsumukikatu
Comoran: amani
Corsican: pace / paci
Cree: áááá­áá (wÄtaskiwin), áá®á£ááá¨á (ÄÄ«yÄmÄitamÅn)
Cuêzi: (pÄu)
Danish: fred frud
Dari: FAchar|صÙØ­ (á¹£ulh)
Dholuo: kuo
Dinka: dÉÉr
Dolenjsko: paks
Doolomitian: pese
Drow: gre'as'anto
Duala: musango
Efik: emen
Egyptian: (hetep)
Ekari: muka muka
Esperanto: paco
Estonian: rahu
Ewondo: foè
Fanagolo: kutula
Fang: mvoghé
Faroese: friður
Ferengi: (kin)
Fijian: vakacegu
Fon: fífá
Frisian: frede
Friulan: pac
Fulani: jam
Ga: hejole
Gafuleya Chontal: aylobaha
Galician: paz
Gascon; patz
Georgian: áá¨áááááá (mÅ¡vidoba)
Gikuyu: Å©horo
Gothic: ï·ï³ï©ï¨ï° (friþu)
Guadeloupian Creole: lapé
Guaraní: ñerane'i, moñera'ÿ, py'guapy
Haitian Creole: lapé
Hausa: (lùmana)
Hawaiian: malu, maluhia, laâi
Herero: o-hange
Hiligaynon: paghidaet
Hmong: (kev thajyeeb nyab xeeb), (kev sib haum xeeb)
Hopi: paasikwa
Hungarian: béke
Ido: paco
Igbo: ùdo
Ila: chibanda
Ilocano: kappia
Ilongot: paghidait
Indonesian: damai, perdamaian
Interlingua: pace
Inuktitut: áá¦á­á³á (totkipon)
Inupiat: á­áááá (kiñoiñak)
Irish: síocháin]
Itelmenic: ÑкаÑвÑл (tkarvel)
Javanese: (rukun), (rahayuning gesang)
Jerma: baani
Joola: ku sumay
Kabyle: (laafya)
Kannada: (shanti)
Kanuri: kelafia
Karen: (emo tashi)
Kazakh: бейбиÑилик (beybiychiyliyk)
Kekchí: tuktuquil usilal
Khmer: KMchar|ááááá·áá¶á (sântÄphéapô)
Kikongo: ngemba
Kikuyu: thayũ
Kildin Sami: мÑÑÑ (myrr)
Kinyarwanda: amahoro
Klingon: ï£ï£ (roj)
Koasati: ilifayka
Konkani: (soukaasaai)
Korean: íí (pyeong-hwa)
Koryak: амкавÑÒ£ (amkavyng), Ð¼Ð¸Ñ (mir)
Kyrgyz: (tyntschtyk)
Ladino: (pesc)
Lakota: wolakota
Latvian: miers
Lao: THchar|ສັàºàºàº´àºàº²àº (sântiphÄp)
Lingala: bognilé, kimia
Lithuanian: taika
Lojban: kampanpi
Luganda: emirembe
Luxembourgish: Fridden
Maasai: e-seriani
Magindanao: kalilíntad
Mahican: anachemowegan
Malagasy: fiadanana, fahandriampahalemana
trans-mid
Malay: salam, keamanan, damai
Malayalam: സമാധാനമ (samÄdhÄnama)
Malinke: here
Maltese: paÄi
Manobo: linew
Manx Gaelic: shee
Maori: whakaaio, rangimarie
Mapuche: kemelen
Mapudungun: uvchin
Maranao: diakatra
Marathi: शाà¤à¤¤à¥ (ÅÄntÄ«)
Marshallese: aenomman
Mayan: (ets'a'an'olal)
Mbaye: lom
Mentaiwan: perdamiam
Metis Cree: (peyahtuke yimowin)
Mi'kmaq: wôntôkóde
Middle High German: vride
Mikolese: onpek
Mískito: kupia kumi laka
Mongolian: ÑÐ½Ñ Ñайван (enh tayvan)
Mongo-Nkundu: boóto
Moré: làafi
Mossi: lafi
Nahuatl: yek nemilis, tlamatcanemiliztli
Nauruan: iow
Navajo: k'é
Nepali: शानà¥à¤¤à¥ (Å¡ÄntÄ«)
Newari: (shanti)
Nez Perce: eyewi
Nhengatu: tecócatú
Niuean: mafola
North Frisian: frees
North Sami: ráfi
Norwegian: fred
Novial: pase
Ntomba: nye
Nyanja: mtendere
Occitan: patz
Ojibwe: bangan
Old French: pais
Old High German: fridu
Onondaga: skanoñ
Oriya: (santi)
Oromo: (nagaa)
Otomí: hmethó
Palauan: búdech
Pali: (nirudho)
Pangasinan: kareenan
Papago-Pima: dodolimdag
Papiamentu: pas
Pashto: PSchar|صÙØ­ (solh)
Penan: lawi
Persian: FAchar|Ø¢Ø´ØªÛ (âštÄ«)
Pima: dodolimdag
Pintupi: yatanpa
Pitjantjatjara: pilun
Plattdeutsch: Freden
Ponapean: meleilei
Potawatomi: etokmitek
Proto-Eastern: bÄws
Provençal: pas / patz
Punjabi: ਸ਼ਾà¨à¨¤à©(ÅÄntÄ«)
Quechua: sonqo tiaykuy, qasikay
Quenya: îî¦îîî (sére)
Rapa Nui: kiba kiba
Romanes: rahatipe
Romani: shand
Romanian: pace
Romulan: (bilire)
Rumantsch: pasch
Rundi: amahoro
Rwanda: nimuhóre
Sa'a: däilama
Sami: ráfi
Samoan: filamu / pilemu
Sango: siriri
Sanskrit: शानà¥à¤¤à¤¿à¤ (ÅÄntiha)
Sardinian: paghi / pache
Sasak: aman
Saterlandic: free
Scottish Gaelic: sìth
Sesotho: kgòtsò
Setswana: kagisô
Shona: runyaro, runyararo
Sindarin: îî¦îî (sîdh)
Sinhalese: à·à·à¶¸à¶º (sÄmaya)
Sioux: wo'okeyeh
Siswati: kuthula
Skolt Sami: rääuh
Slovene: mir m
Sobota: paks
Somali: nabad-da, nabadu
Songhai: bâni
Soninke: jamu
South Sami: raeffie
Swahili: amani
Tagalog: mabuhay, kapayapaan, katahimikan
Tahitian: hau
Tajik: sulh
Taki-Taki: leshpeti
Tamasheq: Élxer
Tamazight: talwit
Tamil: à®à®®à¯à®¤à®¿ (amaiti/omoyti), à®à®®à®¾à®¤à®¾à®©à®®à¯ (ÄamÄtÄnama/ÄomÄtÄnomo)
Tangut: (nei)
Tarahumara: we kii'ri
Tatar: дÑÑлик (duslik)
Thai: Thai|สัà¸à¸à¸´à¸ à¸²à¸ (sântiphÄp)
Tiaykuy Quechua: sonqo
Tibetan: ELchar|à½à½²à¼à½à½à½ºà¼à½à½²à¼ (zhi-bde-ni)
Tigrinya: (selam)
Tlingit: (li-k'ei)
Toda: (or)
Tok Pisin: taim
Tongan: melino
Truk: kunammwey
Tswana: khotso
Tuareg: alghafyÄt
Tungusian: Ñивен (tiven)
Turkmen: asudalyk
Twi: asomdwie
Twi-Akan: asomdwee
Uighur: (saq), (tenchliq-peqet)
Ukrainian: Ð¼Ð¸Ñ (myr)
Upper Sorbian: mÄr
Uzbek: ÑинÑлик (tinçlik)
Volapük: püd
Warlpiri: pukurlpa
West Indian Creole: pé
Wintu: mina
Woleaian: gumund
Wolof: jàmm
Xhosa: uxolo
Yiddish: פר××× (fridn), ש××× (sholem)
Yoruba: àlãfíà
Yue: (sai gaai òh pìhng)
Yupik: илакÑлÑÑк' (ilakuljyq)
Zapotec: layéni
Zulu: ukuthula
trans-bottom

Category:1000 English basic words
Category:Positive words

ang:peace
ar:peace
zh-min-nan:peace
de:peace
el:peace
es:peace
fa:peace
fr:peace
ko:peace
hy:peace
io:peace
id:peace
it:peace
kk:peace
ku:peace
hu:peace
ja:peace
pl:peace
ru:peace
scn:peace
simple:peace
sr:peace
fi:peace
ta:peace
te:peace
vi:peace
tr:peace
uk:peace
zh:peace

Revision and Credits for"peace"
Dictionary content provided from Wiktionary.org under the
GNU Free Documentation License
 
 

 Find:
  Words Starting With:
  Words Ending With:
  Words Containing:
  Words That Match:

 
 Translate Into:
  
Dutch   French   German
  
Italian   Spanish
    Show results per page.

Browse the Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

   
Allwords Copyright 1998-2021 All rights reserved.