Complete Definition of "birthday"

wikipedia
English

Pronunciation
italbrac|RP IPA|/ËbÉËθ.deɪ/
italbrac|US IPA|/ËbÉËθ.deɪ/
audio|en-us-birthday.ogg|Audio (US)

Noun
en-noun

  1. The anniversary of the day on which someone is born or something is created.
  2. The date on which someone is born or something is created, commonly called birthdate, abbreviation: DOB (date of birth.)

Translations
trans-top|anniversary
Arabic: ARchar|عÙد ÙÙÙاد m (Êaid mílád)
Bosnian: roÄendan#Bosnian|roÄendan m
Bulgarian: Ñожден ден (rožden den)
Burmese: (IPA|/mwèË.ná¸Ë/)
Chinese:
:Mandarin: çæ¥ (shÄngrì)
:Min Nan: çæ¥ (seâ¿-jiÌt or siâ¿-jiÌt or seng-jiÌt)
Czech: narozeniny f p
Danish: fødselsdag c
Dutch: verjaardag m
Finnish: syntymäpäivä, synttäri (informal)
French: anniversaire m
German: Geburtstag m
Greek: γενέθλια (genéthlia)
Gujarati: વરસ àªàª¾àª¨àª¤ (varas gaant)
Hebrew: ××× ××××ת|××Ö¹× ×Ö»×Ö¶Ö¼×ֶת (yom huledet) m
Hindi: à¤à¤¨à¤¦à¤¿à¤¨ (janadin), à¤à¤¨à¤®à¤¦à¤¿à¤¨ (janamdin)
Hmong: hnub yug
trans-mid
Hungarian: születésnap
Icelandic: afmælisdagur m, fæðingardagur m
Italian: compleanno m
Japanese: èªçæ¥ (tanjÅbi)
Korean: ìì¼ (çæ¥, saeng-il)
Maltese: għeluq sninek
Marathi: वाठदिवस
Navajo: hoʼdižÄínÄÌÄǰįʼ ʼanáyííÅkÄÌ
Norwegian: bursdag m, fødselsdag m
Russian: Ð´ÐµÐ½Ñ ÑÐ¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ (denâ roždénija) m
Scottish Gaelic: là-breith m
Serbian:
:Cyrillic: ÑоÑендан#Serbian|ÑоÑендан m
:Roman: roÄendan#Serbian|roÄendan m
Spanish: cumpleaños m
Swedish: födelsedag c
trans-bottom

trans-top|date of birth
Bosnian: dan roÄenja#Bosnian|dan roÄenja m, datum roÄenja#Bosnian|datum roÄenja m
Bulgarian: ден на Ñаждане (den na raždane), даÑа на Ñаждане (data na raždane), Ñождена даÑа (roždena data)
Burmese: (IPA|/mwèË.ná¸Ë/)
Chinese: åºçæ¥æ (chÅ«shÄngrìqÄ«)
Dutch: geboortedatum m
Finnish: syntymäaika, synnyinpäivä, syntymäpäivä
French: date de naissance f
German: Geburtsdatum n
Greek: γενέθλια μέÏα (genéthlia méra) f
Hmong: hnub yug
trans-mid
Icelandic fæðingardagur m, afmælisdagur m
Japanese: çå¹´ææ¥ (seinengappi)
Korean: ìëìì¼ (çå¹´ææ¥, saengnyeonweolil)
Maltese: data ta' twelied
Norwegian: fødselsdag m
Russian: Ð´ÐµÐ½Ñ ÑÐ¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ (denâ roždénija) m
Scottish Gaelic: là-breith m
Serbian:
:Cyrillic: дан ÑоÑеÑа#Serbian|дан ÑоÑеÑа m, даÑÑм ÑоÑеÑа#Serbian|даÑÑм ÑоÑеÑа m
:Roman: dan roÄenja#Serbian|dan roÄenja m, datum roÄenja#Serbian|datum roÄenja m
Swedish: födelsedag c
trans-bottom

Related terms
birthday boy
birthday cake
birthday card
birthday girl
birthday honour
birthday party
birthday present
birthday suit
happy birthday

See also
rfc-level|See also at L4+ not in L3 POS section (AutoFormat? would have corrected level of Related terms)
name day

Category:Calendar terms

ar:birthday
zh-min-nan:birthday
el:birthday
fa:birthday
fr:birthday
gl:birthday
ko:birthday
hy:birthday
io:birthday
id:birthday
it:birthday
hu:birthday
ja:birthday
pl:birthday
ru:birthday
sr:birthday
fi:birthday
ta:birthday
te:birthday
vi:birthday
zh:birthday

Revision and Credits for"birthday"
Dictionary content provided from Wiktionary.org under the
GNU Free Documentation License
 
 

 Find:
  Words Starting With:
  Words Ending With:
  Words Containing:
  Words That Match:

 
 Translate Into:
  
Dutch   French   German
  
Italian   Spanish
    Show results per page.

Browse the Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

   
Allwords Copyright 1998-2022 All rights reserved.